Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Program certyfikacji

Menu dla: Program certyfikacji

Morza szum, czyli nasza wizja wygodnych i dostępnych plaż

Szum morza, zapach bryzy, mięciutki piasek pod palcami, słońce i odgłosy dobrej zabawy - chcemy, by każdy i każda z nas miał/miała piękne wspomnienia znad Bałtyku.

Wierzymy, że polskie plaże mają potencjał, by stać się nowoczesnymi i przyjaznymi dla turystek/turystów oraz mieszkańców/ek o różnych potrzebach: bez względu na to, w jakim są wieku, czy poruszają się samodzielnie, na wózkach, o kulach, na rowerze, czy z wózkiem dziecięcym.

Zarażamy dostępnością i wierzymy, że na polskim wybrzeżu spotkamy się z włodarzami gmin i/lub operatorami plaż, dla których ważny jest komfort i dobro każdego człowieka, a także którzy będą gotowi zadbać o dostępność plaż dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek w oparciu o najwyższe standardy zgodne z Konwencją ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

Jeśli jesteście Państwo innowacyjnymi i wrażliwymi liderami/liderkami wybrzeża, to zapraszamy do udziału w programie certyfikacji "Plaże dla Wszystkich".

Rekrutacja zakończyła się 25 kwietnia 2022. 

Logo Plaże dla wszystkich Certyfikat dostępności

Czym jest program certyfikacji "Plaże dla Wszystkich"?

"Plaże dla Wszystkich" to program, składający się z:

 • szkolenia "Plaże dla Wszystkich - zapraszamy do certyfikacji", pogłębiającego wiedzę na temat dostępnych plaż i przygotowującego do udziału w programie od strony organizacyjnej;
 • dostępu do diagnozy potrzeb trzech grup użytkowników i użytkowniczek plaż przeprowadzonych w ramach sesji dialogu "Plaża w pełni dostępna - diagnozujemy potrzeby" z mieszkańcami i mieszkankami nadmorskich gmin, turystkami i turystami korzystającymi z plaż oraz przedsiębiorcami i przedsiębiorczyniami)
 • szkolenie z autorskiej metody konsultowania terenów zielonych z dostępem do wody, umożliwiającym przeprowadzenia innowacyjnego procesu partycypacyjnego w Państwa gminie z udziałem mieszkańców i mieszkanek;
 • możliwości uzyskania prestiżowego certyfikatu "Plaża dla Wszystkich" potwierdzającego najwyższe standardy dostępności infrastruktury plażowej zaprojektowanej w zgodzie z zasadami projektowania uniwersalnego;
 • możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia promocyjnego Państwa plaży na stronie projektu www.plazedlawszystkich.pl, w mediach społecznościowych, konferencjach prasowych, notatkach prasowych i ulotkach informacyjnych;
 • dostępu do pakietu specjalistycznej wiedzy, w tym szkoleń, broszur informacyjnych, oraz dodatkowych konsultacji z zakresu dostępności i uniwersalnego projektowania terenów zielonych z dostępem do wody.

Korzyści z udziału w programie:

 • wzrost zadowolenia turystek/ów oraz mieszkańców/ek Państwa gminy, którzy zyskają gwarancję, że na Państwa plaży - dostępnej i funkcjonalnej - będą mogli wygodnie wypocząć i nacieszyć się kontaktem z morzem bez względu na swój poziom sprawności, wiek, czy fakt podróżowania z dzieckiem lub innymi członkami rodziny
 • pakiet specjalistycznej wiedzy, w tym dostępu do diagnoz i raportu o dostępności plaż, szkoleń, uniwersalnego projektu architektonicznego dostępnej plaży w kilku wariantach, broszur informacyjnych i dodatkowych konsultacji z zakresu dostępności, służących wdrażaniu rozwiązań, które podnoszą dostępność i atrakcyjność plaż oraz przyległych do nich terenów rekreacyjnych.

Kto może przystąpić do programu certyfikacyjnego "Plaże dla Wszystkich"?

Do udziału zapraszamy włodarzy gmin i/lub operatorów plaż wybrzeża Morza Bałtyckiego, ubiegających się o certyfikat dostępnej plaży.

Co powinienem/powinnam zrobić, by moja gmina mogła otrzymać certyfikat "Plaże dla Wszystkich"?

 1. Weź udział w webinarze on-line "Plaże dla Wszystkich - zapraszamy do certyfikacji" 9 lutego 2021, godz. 11:00 - 13:00
  (zgłoszenia przyjmowałyśmy do 25 stycznia 2022).

 2. Zapoznaj się z formularzem samooceny (rekrutacja zakończyła się 25 kwietnia 2022). 

 3. Wypełnij formularz samooceny

  • W formularzu napisz, jakie rozwiązania wspierające dostępność plaży dla osób o różnych potrzebach (w tym starszych, z
   niepełnosprawnościami, nie(do)widzących, opiekunów z dziećmi itp.) przewidujesz w najbliższym sezonie letnim

  • Do formularza załącz plan zagospodarowania przestrzennego lub mapkę sytuacyjną wejścia na plażę, które zamierzasz zgłosić do certyfikacji.

 4. Wyślij formularz samooceny z załącznikami drogą elektroniczną na adres kontakt@plazedlawszystkich.pl w terminie pomiędzy 15 marca a 15 kwietnia 2022
   (rekrutacja była przedłużona do 25 kwietnia 2022). 

 5. Jeśli Twój formularz samooceny zostanie pomyślnie zaopiniowany przez zespół ds. dostępności, w maju 2022 zaprosimy Cię do drugiego etapu certyfikacji, w którym:

  • wybrane gminy/operatorzy plaż będą konsultować swoje projekty zagospodarowania wejść na plaże z zespołem ds. dostępności FMZ,

  • po udziale w szkoleniu przeprowadzonym przez FMZ na początku maja 2022, zrealizują do końca maja 2022 konsultacje społeczne swojego projektu w lokalnych społecznościach zgodnie z modelem konsultacji społecznych FMZ;

 6. Spotkania konsultacyjne wybranych do drugiego etapu gmin z zespołem ds. dostępności będą odbywać się dwukrotnie, na początku i na końcu procesu dostosowywania wejść na plaże przed sezonem letnim, a ich celem będzie zaprezentowanie przez przedstawicieli gminy/operatorów plaż planowanych, a następnie zrealizowanych rozwiązań na plażach, oraz zaprezentowanie
  przebiegu partycypacyjnego procesu konsultacji społecznych dotyczących projektu.

 7. Po przejściu przez proces konsultacyjny i uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. dostępności otrzymają Państwo certyfikat w trakcie Gali "Plaże dla Wszystkich", planowanej na koniec czerwca 2022.

Regulamin udziału:

 1. Program certyfikacji “Plaże dla Wszystkich” jest częścią projektu "Plaża dostępna dla wszystkich". Projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 2. Realizatorką programu certyfikacji “Plaże dla Wszystkich” jest Fundacja Machina Zmian - numer KRS: 0000293012, zwana dalej Realizatorką.

 3. Certyfikat “Plaże dla Wszystkich”, zwany dalej Certyfikatem, przyznawany jest na sezon letni 2022.

 4. Zgłoszenia wejścia na plażę do programu certyfikacji “Plaże dla Wszystkich” może dokonać operator plaży lub Urząd Gminy, zwani dalej Wnioskodawcą, na terenie której znajduje się ta plaża.

 5. Każdy Urząd Gminy może zgłosić jedno wejście na plażę.

 6. Operator plaży może zgłosić jedno wejście na plażę znajdujące się na terenie danej gminy. Jeśli operator sprawuje opiekę na plażach także w innych gminach, może zgłosić do 3 wejść na plaże z 3 różnych gmin.

 7. W procesie certyfikacji ocenie podlega zarówno infrastruktura wejścia na plażę (parkingi, droga dojścia do wejścia), infrastruktura na plaży (w tym kładki, toalety, przebieralnie itp.), a także organizacja i sposób realizacji konsultacji społecznych dotyczących wejścia na plażę, które zostało zgłoszone do certyfikacji.

 8. Kryteria oceny określa szczegółowo dokument pn. Formularz Samooceny Certyfikatu “Plaże dla Wszystkich”, dostępny na stronie internetowej Realizatorki, wypełnienie którego stanowi podstawę dla uruchomienia procesu certyfikacyjnego dla każdego Wnioskodawcy. Natomiast w przypadku oceny procesu konsultacji społecznych, kryterium stanowi zgodność z celami modelu konsultacji społecznych dotyczących dostępności terenów zielonych z dostępem do wody, według autorskiej metody Fundacji Machina Zmian. Realizatorka zastrzega sobie prawo do dokonania oceny takiej zgodności.

 9. Udział w programie certyfikacji “Plaże dla Wszystkich” w sezonie letnim 2022 jest bezpłatny.

 10. Wnioskodawcy, którzy otrzymają Certyfikat są uprawnieni i zobowiązani do:

  • zamieszczenia informacji o otrzymanym certyfikacie “Plaże dla Wszystkich” wraz z logo programu "Plaże dla Wszystkich" na stronie internetowej gminy, na terenie certyfikowanej plaży, a także w mediach społecznościowych zgodnie ze specyfikacją wizualną programu, do której wytyczne Wnioskodawca otrzyma od Realizatorki wraz z decyzją o przyznaniu Certyfikatu; 

  • zamieszczania logo programu „Plaże dla Wszystkich” we wszystkich wydawnictwach dotyczących plaży, które gmina lub operator plaży publikuje; 

  • informowania w wypowiedziach do mediów, podczas spotkań samorządowych i innych o tym, że certyfikat “Plaże dla Wszystkich” to inicjatywa Fundacji Machina Zmian realizowana w partnerstwie z Gminą Jastarnia. 

 11. Majątkowe prawa autorskie do oznaczenia graficznego certyfikatu - logo - pozostają przy Realizatorce. Wnioskodawca w związku z pozytywnym przejściem procesu certyfikacyjnego i otrzymaniem certyfikatu otrzymuje licencję niewyłączną na korzystanie z logo na warunkach i w zakresie wskazanym w pkt 10, która wygasa w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

 12. Powyższe tj. pkt 10 i 11 odpowiednio stosuje się do otrzymanego od Fundacji przez Wnioskodawcę uprawnienia do używania formuły “Plaże dla Wszystkich” w kontekście Plaży. Formuła “Plaże dla Wszystkich” stanowi dobro osobiste Fundacji, podlegające ochronie prawnej, będąc nazwą produktu tj. programu certyfikacyjnego Fundacji wraz z Kryteriami. Na tych samych zasadach dobro osobiste Fundacji stanowi również element słowny tj. logotyp logo, o którym mowa w pkt 11.

 13. Realizatorka zastrzega sobie prawo do monitoringu dostępności plaży w trakcie ważności Certyfikatu poprzez zapowiedzianą z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wizytę lub wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o nadesłanie zdjęć lub plików wideo, pokazujących rozwiązania służące dostępności.

 14. W przypadku stwierdzenia w trakcie monitoringu uchybień w zapewnianiu dostępności plaży, której przyznano Certyfikat, Realizatorka przesyła do Wnioskodawcy raport z monitoringu ze wskazaniem obszarów do poprawy.

 15. Po otrzymaniu raportu z monitoringu Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia uchybień i przedstawienia środków naprawczych, które zastosował.

 16. W przypadku trudności z usunięciami uchybień Wnioskodawca informuje o nich Realizatorkę w terminie 14 dni od otrzymania raportu z monitoringu.

 17. Certyfikat traci ważność:

  • w dniu 31 grudnia 2022

  • gdy Wnioskodawca w terminie 21 dni od otrzymania raportu z monitoringu nie skontaktuje się z Realizatorką drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celu ustalenia przyczyn i możliwości usunięcia uchybień w dostępności;

 18. Realizatorka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera, a nie przegapisz najświeższych informacji :)

Zapisz się do newslettera